Info Wat is scouting?

Op deze vraag kan je moeilijk antwoorden met één of twee zinnen. Iedere leider, die zich inzet voor een scoutsvereniging, heeft op scouting een andere visie. Desondanks het subjectieve karakter van het begrip scouting, kan elk individu zonder al te veel moeite grote gelijkenissen terugvinden in de verschillende verklaringen. Begrippen zoals samenwerking, gehoorzaamheid, eerlijkheid, creativiteit, trouw, etc. zijn slechts een greep uit de brede waaier van kernwoorden, die zowat elke scout in zijn of haar visie zal aanhalen.

Scouting is niet alleen samenkomen op zondagvoormiddag, niet alleen samenspelen met andere leeftijdsgenoten. Scouting is meer, véél meer! Scouting is een levenswijze. Het is een werking voor jongeren door jongeren. Het is in de eerste plaats jezelf leren kennen. Bij de scouts ga je op zoek naar je eigen identiteit. Deze zoektocht kost heel wat tijd en gaat gepaard met vallen en opstaan.

Deze speurtocht is natuurlijk na je scoutscarrière niet afgelopen, maar je identiteit is echter wel voor een groot stuk gevormd. Bij de scouts heb je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en ze te laten botvieren, je leert er omgaan met je positieve en negatieve eigenschappen, maar ook andere leiders en leden leren je appreciëren voor wie je bent en wat je doet.

Naast je eigen identiteit, leer je bij de scouts samenwerken, luisteren, anderen respecteren. In de scoutsbeweging mag je een mening hebben, die verschilt van anderen! Door het grote verschil aan meningen en ideeën en dat in combinatie met wederzijds respect en begrip, slaagt een scoutsvereniging erin, een perfecte symbiose te creëren van kwaliteit en variëteit. En dat niet alleen op het gebied van verga-deringen, maar ook in tal van andere zaken, die je zelf later wel zult ontdekken of misschien reeds ontdekt hebt.

VVKSM, het overkoepelende scoutsorgaan in Vlaanderen, wil bijdragen tot een volledige opvoeding van jongeren, en dit niet alleen via het stereotiepe beeld van de scout die de wereld met zijn rugzak verkent in de hoop een zeldzame vogelsoort of onvindbare flora te ontdekken.

Wat we wel willen bereiken is jongeren bijstaan in het ontdekken van hun leefwereld, waarbij vijf basispijlere in acht worden genomen : engagement, zelfwerkzaamheid, medebeheer, ploegwerk & dienst. Bij dit alles mogen we de K van VVKSM niet uit het oog verliezen, daarom werken we vanuit een christelijke inspiratie.

Ieder scoutsjaar wordt afgesloten met een kamp, wat iedere scout als het hoogtepunt van zijn jaar beschouwd. Het kamp is een combinatie van spelen, tocht, kamperen & openluchtleven. Allemaal elementen die ons, als scouts & gidsen, nauw aan het hart liggen.

Ieder scoutsjaar wordt er gewerkt rond een thema, dat - gelijk wat we doen, overal in onze activiteiten aanwezig is. Elders in dit boekje vindt je het jaarthema van dit jaar, voorzien van de nodige informatie.

Kinderen vanaf de lagere school zijn welkom in onze vereniging. Zij zetten samen met enkele leeftijdsgenoten, dan een stap in de wereld van sportieve, creatieve & sociaal bewogen mensen.

Bron: www.scoutsengidsenvlaanderen.beAgenda

 

Random foto

 

Top - Print deze pagina
Scouts en Gidsen Vlaanderen - Scouts 43 - Sint-Benedictus